Kintlevőség kezelő

Egy sokoldalú kintlevőség kezelő

A havi ötvennél több számlát kiállító cégeknek nyújt segítséget, hogy cash flowjukat a banki ütemezett kifizetésekhez tudják igazítani. A rendszer fő célja, hogy a cash flow tervezéshez naprakész kimutatásokat készítsen a számlák kiállítása, teljesítés ideje és fizetési határideje szerint.

Az eBank rendszerből és a számlázó programból származó adatok hatékonyabbak, mint a gyakorlatban lekönyvelt információk.

A rendszer automatikusan összepárosítja a számlákat és az eBank jóváírásait.

Mind a vezetőséget, mind az ügyfeleket naprakészen tájékoztatja az esedékes számlákról. A program támogatja adott esetben az ügyfél telefonon történő felhívását, vagy a felszólító levél rendszerben történő előkészítését is.

Excel kimutatások készíthetőek igény szerint időszakra, vevőre vagy összegre levetítve.